Wszystkie wydarzenia związane z Programem ZAKORZENIONE są na bieżąco przedstawiane na stronie startowej oraz na stronie facebook:

https://www.facebook.com/StowarzyszenieRozwojuPodtatrza/

Będziemy realizować działania prośrodowiskowe z mieszkańcami na obszarach wiejskich:

  • szkolenia o tematyce żywności funkcjonalnej (będzie smacznie i zdrowo)
  • warsztaty z przemiany starej odzieży w coś nowego (upiększanie, przerabianie)
  • warsztaty tworzenia czegoś pięknego z lokalnych produktów (wełna owcza)

Liderki programu Zakorzenione będą miały możliwość brania udziału w spotkaniach, webinarach, szkoleniach oraz wizytach studyjnych

SZKOLENIA, WARSZTATY

4:08 / 6:31

DALSZY CIĄG WARSZTATÓW