UWAGA!!!!

UWAGA!!!!

Zajęcia w ramach „Małopolskich Talentów” są zawieszone

do dnia 15 kwietnia 2020 roku.