Celem  zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza jest budowanie nowego wizerunku KGW sprzyjającemu aktywizacji społeczności wiejskiej oraz integracji międzypokoleniowej.  
Popularyzacja kultury regionu poprzez ukazywanie działalności lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich to ważna rola w zachowaniu tożsamości terytorialnej, rozbudzenie wśród odbiorców zainteresowania historią, kulturą,  sztuką kulinarną  regionu Podhala. Promowanie swojego regionu, jego osiągnięć i tradycji podkreśla jego wyjątkowość, podnosi świadomość mieszkańców oraz poziom ich identyfikacji z małą ojczyzną.