„Taniec kurcząt w skorupkach”

„Taniec kurcząt w skorupkach”

Przedszkolaki z Integracyjnego Przedszkola „Górolicki”

w Suchem

wykonały taniec do utworu muzycznego

Modesta Musorgskiego

„Taniec kurcząt w skorupkach”