SRP na Forum sieciujące organizacje pozarządowe. Regionalnie Aktywni – Lublin 2023

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora, towarzyszącego programowi „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich.

Temat to m. in. wzmocnienia sektora pozarządowego, poprzez rozmowę o potrzebach i trudnościach, a także warsztaty służące wzmocnieniu praktycznych umiejętności organizacji. Spotkanie będzie też okazją do wzajemnej inspiracji, nawiązania kontaktów z innymi organizacjami i partnerami z regionu, wymiany pomysłów i dobrych praktyk. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *