Przedszkole „Górolicki”

Integracyjne przedszkole

Przedszkole działa od września 2013 r.  w ramach projektu „Z tradycją od przedszkola. Punkt Przedszkolny Górolicki ”. Priorytetu IX,  Działanie 9.1  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie  9.1.1  Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Przedszkole czynne od godz. 7.30 do 16.30 .

Zajęcia dodatkowe:

-religia

-zajęcia regionalne,

-język angielski,

-ceramika,
-nauki jazdy na nartach (w sezonie zimowym)

 

 

Zobacz nas na youtube.com