PROMOCJA książki GÓRALSKA MUZYKA

PROMOCJA książki GÓRALSKA MUZYKA

Promocja książki

Góralska Muzyka Krzysztofa Gocała.

Swój udział w powstanie publikacji ma również Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

pochodzących z funduszu promocji kultury – państwowego funduszu celowego.