O nas

Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza

Działamy od 2008 roku i jesteśmy zrzeszeniem pasjonatów, którzy chcą rozwijać siebie i swój region. W naszych szeregach są ludzie różnych profesji: nauczyciele, sportowcy, aktywiści społeczni i miłośnicy naszego folkloru. Pomysłów na rozwój mamy mnóstwo, dlatego tworzymy projekty, poszukujemy ludzi z charyzmą, którzy pomagają nam osiągnąć nasze cele. Środki na ich realizację owych projektów pozyskujemy z różnych źródeł: środki publiczne, środki prywatne, konkursy jak i własna działalność gospodarcza. Nie lubimy się nudzić, więc cały czas działamy.

Zarząd

Krystyna Zabrzewska

– prezes

Pedagog, ukończyła UJ w Krakowie wydział matematyki. Posiada kwalifikacje do zarządzania w oświacie oraz zarządzania funduszami unijnymi. Długoletni dyrektor szkoły, posiada doświadczenie samorządowe (członek Zarządu Rady Gminy Poronin, członek Rady Społecznej Szpitala). Inicjatorka działań społecznych w środowisku lokalnym. Aktywnie działa w obszarze III sektora, członek Rady PLGD, założycielka Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza. Wspiera rozwój kompetencji niezbędnych do bycia aktywnym obywatelem, animacji lokalnej, komunikacji społecznej, oraz aspektów formalnych, prawnych i praktycznych związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowej i współpracą z administracją. Współautorka i autorka kilkudziesięciu zrealizowanych projektów społecznych. Posiada duży dorobek związany z pozyskiwaniem dofinansowania na realizacje projektów z dziedziny oświaty, turystyki, dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury w ramach programów POKL, PROW, RPO,POiŚ.

Barbara Franosz

– wiceprezes

Członek Stowarzyszenia Rozwoju Podtatrza jest od 2011 roku. Funkcję wiceprezesa zarządu pełni od 2014 r. W działaniach Stowarzyszenia Rozwoju Podtatrza uczestniczy od samego początku. Specjalizuje się w sprawach kadrowych. Posiada doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów społecznych w ramach zadań publicznych, POKL oraz MSiT.

Ukończyła Liceum Odzieżowe w Zakopanem. Zatrudniona na stanowisku sekretarza szkoły.

Justyna Zabrzewska

– skarbnik

Studiowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Ukończyła Liceum Plastyczne im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Obecnie studiuje pedagogikę. Członkiem Stowarzyszenie Rozwoju jest od 2009 roku. Odpowiedzialna za sprawy księgowo-kadrowe organizacji. Współautorka wielu projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, w realizacji oraz rozliczaniu projektów m.in. z takich programów jak POKL, PROW oraz MSiT.

Dusza kreatywna zespołu.

Prowadzi własną działalność gospodarczą.