NASZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

  1. Sporządzanie wniosków aplikacyjnych;
  2. Sporządzanie dokumentacji do wniosków;
  3. Rozliczanie dotacji unijnych;
  4. Sprządzanie biznesplanów i studium wykonalności.