MAŁOPOLSKIE TALENTY

Małopolskie Talenty

MAŁOPOLSKIE TALENTY to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwijać swoje zainteresowania z zakresu kompetencji: językowych (język angielski), matematyczno-przyrodniczych, z technologii informacyjno-komukacyjnej, przedsiębiorczości oraz z zakresu kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się.

W projekcie MAŁOPOLSKIE TALENTY-powiat tatrzański biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gmin: Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin. Projekt podzielony jest na dwa etapy edukacyjne: I etap to uczniowie klas podstawowych IV-VI z 20 szkół podstawowych, II etap to uczniowie klas gimnazjalnych i klas 7-8 szkół podstawowych z 10 szkół gimnazjalnych. Łączna liczba uczniów uczestniczących w zajęciach 256.

Warsztaty w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) prowadzone są metodą BPL w grupach po 16 uczniów.

Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach: przedmioty- język angielski oraz matematyka- prowadzone są w Zespole Szkół im. Bohaterów Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej z kolei przedmioty-technologia informacyjno-komunikacyjna i przedsiębiorczość w Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie.

Zajęcia w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych realizowane będą przez dwie edycje i odbywać będą się w soboty.

I edycja trwać będzie od 02.2018 do 06.2018 roku, w wymiarze 40 godz. dydaktycznych z kompetencji przedmiotowych (tj. język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologia informacyjno-komunikacyjna) oraz 27 godz. dydaktycznych z kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się.

II edycja rozpocznie się we wrześniu 2018 roku a zakończy w czerwcu w 2019 roku. Przeprowadzonych zostanie 60 godz. dydaktycznych z kompetencji przedmiotowych i 30 godz. dydaktycznych z kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się.

W realizację projektu zaangażowanych jest 3 partnerów: Gmina Poronin, Gmina Bukowina Tatrzańska oraz Gmina Kościelisko. Beneficjentem jest Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej http://malopolskietalenty.pl/