Letnia Szkoła Młodych Talentów to wyjazdowe warsztaty, organizowane w ośrodkach edukacyjno-wypoczynkowych w Małopolsce. LSMT obejmuje zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych dla grupy w każdej edycji) i kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych (15 godzin dydaktycznych dla grupy w każdej edycji), co pozwoli na pogłębianie wiedzy i umiejętności, zdobywanych w ramach zajęć w CWUZ. Adresatami zajęć prowadzonych w ramach LSMT są uczniowie II i III etapu, którzy w roku szkolnym poprzedzającym LSMT uczestniczyli w zajęciach w CWUZ.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących organizacji zajęć w LSMT, znajduje się pliku do pobrania Rekrutacja do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów oraz na stronie http://malopolskietalenty.pl/

 

 

[unordered_list style=”circle” animate=”no”]Informacja o LSMT

Formularz zgłoszeniowy LSMT[/unordered_list]