ROK 2024

REGULAMIN konkursu „Mój wolontariat”

Angażujesz się w akcje społeczne? Bierzesz udział w wydarzeniu „Góra grosza”? Pomagasz w zbiórkach charytatywnych? A może działasz w Młodzieżowej Radzie Gminy?

Nakręć 2 minutowy film pokazujący Twoją działalność wolontariacką.

Celem konkursu jest promocja wolontariatu osób młodych.

Nagrody: 10 autorów najciekawszych prac pojedzie na dwudniową wycieczkę

Kto może wziąć udział? Młodzież w wieku 13-18 lat, indywidualnie lub w 2-osobowych zespołach.

Termin: prace należy przesyłać do 23. czerwca 2024 r. poprzez platformę https://wetransfer.com/ na adres stowarzyszenie-oswiatowe@wp.pl

Co bierzemy uwagę przy ocenianiu filmów?

Merytorykę. Zwrócimy uwagę na to, czy film nawiązuje do tematu konkursu oraz czy zagadnienie wolontariatu jest wyraźnie wyeksponowane.

Pomysłowość. Będziemy brać pod uwagę na całą koncepcję filmu oraz atrakcyjne i nowatorskie przedstawienie tematu.

Estetykę. Praca powinna być estetyczna. Dodatkowo punktowane będą ciekawe efekty filmowe spójne z pokazywaną tematyką.

Wszystkie osoby biorące udział w nagraniu muszą wyrazić zgodę na użycie wizerunku wypełniając odpowiednią deklarację (załącznik do pobrania).

Jeśli w filmie zostanie wykorzystana muzyka, powinna posiadać odpowiednią licencję zezwalającą na jej wykorzystanie. Do nagrania należy dołączyć link do źródła, z którego pochodzi ścieżka dźwiękowa.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1. lipca 2024 r.

Organizatorem konkursu jest Podhalańskie Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu Rozwoju Podtatrza.