WAŻNA INFORMACJA – MAŁOPLSKIE TALENTY

WAŻNA INFORMACJA – MAŁOPLSKIE TALENTY

27 MARCA 2021 roku zajęcia odbędą się ZDALNIE.

Nauczyciele prowadzący zajęcia poinformują uczestników w jaki sposób będą prowadzone.