Górska Wioska Edukacyjna – co planujemy!

Każdy człowiek chce uczyć się i rozwijać – naszą rolą jako szkoły jest stworzenie warunków, które to umożliwiają. W bezpiecznym i wspierającym otoczeniu dzieci będą mogły rozwijać się w zgodzie ze sobą, jednocześnie czując się częścią grupy. Relacje w szkole od samego początku jej powstawania budowane są w duchu Porozumienia bez Przemocy.Tworząc szkołę czerpiemy z wielu koncepcji edukacyjnych, nie zamykając się tylko w obrębie jednego nurtu.

🟢 W szkole będziemy realizować podstawę programową poprzez autorskie programy nauczania w nurcie edukacji naturalnej. Oznacza to uwzględnianie indywidualnego tempa i kierunku rozwoju każdego dziecka. Dziecko będzie miało wpływ na formy pracy w zgodzie z własnymi predyspozycjami i zainteresowaniami. Rolą nauczyciela jest czuwanie nad procesem edukacji.

🟡 Nawiązując do koncepcji szkół fińskich nauka będzie odbywać się poprzez doświadczanie i działania praktyczne.

🔵 Inspirację czerpiemy również z idei szkół leśnych, w których zajęcia prowadzone są na świeżym powietrzu. Szkoła docelowo będzie znajdować się w Leśnicy-Groniu, w przyjaznym otoczeniu łąk i lasów, dzięki czemu nauka w dużej mierze może odbywać się w kontakcie z naturą. Przestrzeń wewnątrz szkoły także będzie sprzyjać naturalnym potrzebom uczącego się dziecka.W szkole umożliwimy kontakt z różnorodną aktywnością artystyczną, ruchową, naukową i społeczną. Pomoże to dzieciom określić własne zainteresowania, które następnie będą mogły rozwijać w formie pozalekcyjnej. Jesteśmy otwarci na udostępnianie szkolnej przestrzeni do organizacji zajęć dodatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *