Dziedzictwo muzyczne Podhala -wydanie książki ” Góralska Muzyka”.
Celem projektu jest zachowanie i popularyzacja bogactwa folkloru góralskiego w dziedzinie muzyki, poprzez spisanie w formie nut melodii autentycznych, w sposób uporządkowany chronologicznie i rodzajowo, wzbogacony opisem genezy ich powstania, tradycji i obrzędów z nimi związanych oraz wydanie w formule popularno-naukowej.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury