Działalność gospodarcza

sporządzanie wniosków aplikacyjnych,

rozliczanie dotacji unijnych,

sporządzanie dokumentacji do wniosków,

sporządzanie biznesplanów i studium wykonalności

sporządzania wniosków aplikacyjnych,

rozliczania dotacji unijnych,

sporządzania dokumentacji do wniosków,

sporządzania biznesplanów i studium wykonalności

Nasi klienci

Powiat Tatrzański

Gmina Bukowina Tatrzańska

Gmina Biały Dunajec

Gmina Szaflary

Gmina Poronin

Tatrzańska Agencja Rozwoju i Kultury

Gmina Miasto Nowy Targ