Dla CWUZ Biały Dunajec i CWUZ Kościelisko

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza

TYTUŁ PROJEKTU: „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny, gm. Poronin, gm. Kościelisko, gm. Biały Dunajec, powiat tatrzański

UWAGA: Deklaracje uczestnictwa uczniów w projekcie muszą zostać podpisane we wskazanych miejscach przez rodziców / opiekunów prawnych z datą 16.03.2020

.

Dla CWUZ Bukowina Tatrzańska

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza

TYTUŁ PROJEKTU: „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny, gm. Bukowina Tatrzańska, gm. Biały Dunajec, powiat tatrzański

UWAGA: Deklaracje uczestnictwa uczniów w projekcie muszą zostać podpisane we wskazanych miejscach przez rodziców / opiekunów prawnych z datą 16.03.2020

.