„Bliżej siebie, bliżej natury” – relacja filmowa

„Bliżej siebie, bliżej natury” – relacja filmowa

16 stycznia 2023 0 przez admin

Operacja pn. „Bliżej siebie bliżej natury – warsztaty dla dzieci i dorosłych” 
mająca na celu  ” Poszerzenie świadomości oraz  wiedzy w zakresie edukacji naturalnej poprzez cykl  3 trzech seminariów dla dorosłych oraz warsztatów dla dzieci, nagranie filmu oraz stronę internetową „Góralska Wioska Edukacyjna”  „,   jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

https://tvpodhale.info/wydarzenia/7260.html