Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja pt. „400 lecie nadania wsi Suche i Ząb – nagranie filmów dokumentujących powstanie miejscowości wsi Suche i Ząb,  wydanie tomu wierszy „Moje Suche” oraz organizacja wystawy malarzy oraz twórców ludowych.” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Umożliwienie mieszkańcom  poznania  własnych korzeni i kultywowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie tomu wierszy  „Moje Suche”, nagrania dwóch filmów  oraz wystawy artystów malarzy i twórców ludowych w ramach obchodów 400 – lecia nadania wsi Suche i Ząb.

Przewidywane wyniki operacji:

-liczba inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wzmacniających tożsamość regionalną   mieszkańców obszaru PLGD  –  1 szt.

-liczba wydanych wydawnictw/materiałów promujących kulturę obszaru PLGD  – 3 szt.

-liczba działań aktywizujących i integrujących lokalną społeczność  – 1 szt.

Suche – gra terenowa

Odnośnik do aplikacji:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.mati.SucheQuest&fbclid=IwAR3zZmEpzn1_xt-lP2RbbJRmB39ew45dHeo2gUoWELxPSh9_EDRNtuM1L5A

Z historii Suchego – film