SRP na Forum sieciujące organizacje pozarządowe. Regionalnie Aktywni – Lublin 2023

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora, towarzyszącego programowi „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich. Temat to m. in. wzmocnienia sektora pozarządowego, poprzez rozmowę o potrzebach i trudnościach, a także warsztaty służące wzmocnieniu praktycznych umiejętności organizacji. Spotkanie […]

Spacer bez programu w dniu 17 maja 2023r

Często pytacie nas o dzień otwarty Górskiej Wioski Edukacyjnej. Naszymi dniami otwartymi są właśnie Spacery Bez Programu To czas na spotkanie, rozmowę, Wasze pytania, poznanie się. A wszystko to w miejscu nam bliskim – w otoczeniu przyrody. Zapraszamy więc na kolejny spacer https://www.facebook.com/events/960186668743125/?ref=newsfeed

SRP jest w akcji Masz Głos

Masz Głos Organizator: Fundacja im. Stefana Batorego Akcja Masz Głos jest projektem Fundacji Batorego wspierającym organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk. Uczestnicy programu zakładają pasieki społeczne, prowadzą warsztaty dla mieszkańców, monitorują stan drzew, składają petycje lub podejmują inne inicjatywy. Akcja […]